Име на фирма:
Autotrade
Седалище на фирма:
бул.Трети Март №59
9000 Варна
Правна форма:
Телефон:
+359 52 601571
Факс:
+359 2 601572
Имейл:
FN:
Компетентност:
DVR - номер:
UID - номер:
1030010953
IBAN:
BIC:
GISA - Zahl: