Преминете надолу

Автотрейд -официален представител и сервиз на Volkswagen

Home

Автотрейд -официален представител и сервиз на Volkswagen

Home

Автотрейд -официален представител и сервиз на Volkswagen

Home

Автотрейд -официален представител и сервиз на Volkswagen

Home

Автотрейд -официален представител и сервиз на Volkswagen

Home

Нашите Услуги

Записване на час по телефона
Заместващ автомобил
Денонощно приемане в сервиз
Безкасово плащане
Кафене

Текущи Оферти и Акции

ID.4 ID.5 ID.3
Оферти и акции

ГОТОВ ДА БЪДЕ ТВОЙ. СЕГА С 12 000 ЛВ. ПО-МАЛКО

Изцяло електрически, елегантни и ефективни, ID.4 и ID.5 са създадени за големи неща. Сега не трябва да правите никакви компромиси, за да шофирате устойчиво. Предлагаме ви специална лимитирана оферта за налични автомобили..

Научете повече

Новини и събития

AV
Представяне 12.04.2024

Инвестиционно Предложение от Автотрейд ООД

На основание чл. 4, ал. 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда„АВТОТРЕЙД“ ООД ЕИК 041066865, адрес: гр. Варна, п.к. 9009, р-н „Владислав Варненчик“,бул. "Трети март" № 59, "Фолксваген център"ОБЯВЯВАНа засегнатите лица и общественост, че:„АВТОТРЕЙД" ООД разработва проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 10135.4027.18 по КККР на гр. Варна, район „Вл. Варненчик“, местност „Атанас Тарла“. ПУП-ПРЗ се изготвя с цел развитие на инвестиционно предложение (ИП), за изграждане на бензиностанция с 6 до 8 бензиноколонки и сграда за обществено обслужване. Бензиностанцията ще се състои от сграда за обслужване на клиентите, бензиноколонки, площ за маневриране на автомобили, защитени (покрити) с навес. Сградата ще съдържа търговска площ със стоки от първа необходимост – пакетирани хранителни продукти и напитки, автоаксесоари и др. Сградата за обществено обслужване ще съдържа търговска част – магазин за авточасти, заведение за хранене, автомивка, обслужваща част – офиси, склад и др.Имотът, с номер 10135.4027.18 по КККР, предмет на ПУП-ПРЗ, е с лице на улица, която представлява част от ПРЗ на Производствена зона „Метро“, одобрен с Решение № 1126-9, Протокол № 19/10-15.11.2004 г. на Общински съвет гр. Варна. Планът съдържа схеми за електроснабдяване, водоснабдяване и канализация, с които разработваният ПУП-ПРЗ ще бъде съобразен и осигурен с вода и електроенергия. В габарита на улицата са предвидени съответните инженерни проводи за обслужване на прилежащите й УПИ.Предполагаемите застроена и разгъната застроени площи ще бъдат под допустимите за устройствената зона („Оз“)определена от Общия Устройствен План (ОУП) на Община Варна.ПИ 4027.18, за който се разработва ПУП-ПРЗ и в които се планира да се реализира указаното инвестиционно предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.По време на строителството ще се използват природни ресурси като вода за питейно-битови и строителни нужди (приготвяне на строителни разтвори), железобетонни смеси, пясък, пръст, чакъл, и други строителни материали от естествен произход.По време на строителството се генерират следните видове отпадъци: изкопни земни маси, почва и камъни, смесени отпадъци от строителство и събаряне, и др. Отделят се и емисии от прах, и отработени газове от строителната техника. Събирането и извозването на генерираните отпадъци се извършва съгласно общинската схема за събиране и обезвреждане на отпадъците и в съответствие с изискванията на ЗУО.Писмени становища и мнения се приемат на следните електронни адреси: [email protected] и [email protected], както и в РИОСВ-Варна, ул. ”Ян Палах” №4, e-mail: [email protected]; тел. 052/678 848.

Научете повече
VW Transporter
Новини от Volkswagen Лекотоварни 21.01.2024

НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ TRANSPORTER

Най-подходящият ван за всеки - новото поколение Transporter придава завършен вид на гамата от три вана на Volkswagen

Научете повече
VW Tig
Новини от Volkswagen 22.01.2024

Volkswagen с премиера на изцяло новия Tiguan

Волфсбург – Световната премиера на третото поколение Tiguan е сред най-важните събития за Volkswagen. Tiguan е безспорен бестселър в гамата и един от най-успешните модели на Volkswagen в света днес.

Научете повече

Налични на склад Нови автомобили
Autotrade

Намерете множество налични нови автомобили във вашия район. При нас ще намерите подходящия модел за вашите нужди. Разгледайте нашите налични на склад нови автомобили тук или уговорете тестово шофиране директно с Autotrade.

Регистрация за Бюлетин

С нашия Бюлетин ще получавате редовно информация за нашите дилърства и селекция от ексклузивни предложения!

Въведените данни не са валидни. Моля, опитайте отново.

Моля, изберете обръщение

За съжаление има проблем с регистрацията за бюлетина. Моля, опитайте отново по-късно.

checkbox_default

Много благодарим!

Току-що се регистрирахте за нашия Бюлетин.

Веднага ще получите от нас имейл с линк за потвърждение. Моля, потвърдете този линк, за да приключите регистрацията си.