Име на фирма:
Автотрейд ООД
vw varna
Седалище на фирма:
бул.Трети Март №59
-9000 Варна
Правна форма:
Телефон:
+359 52 570 700
Факс:
+359 52 570 715
Имейл:
FN:
Компетентност:
DVR - номер:
UID - номер:
BG041066865
Банкова връзка:
Банка Пиреос България
Банков код:
Номер на сметка:
IBAN:
BG34 PIRB 8079 1600 3542 92